Strona główna Wypowiedzi Kto zlikwidował Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa?

Kto zlikwidował Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa?

Kto zlikwidował Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa?

Tomasz Siemoniak

Parlamentarzysta
Platforma Obywatelska

PiS zlikwidował Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

TVN 24, 03.10.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVN 24, 03.10.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uległa likwidacji. Od dnia 1 sierpnia 2016 roku obowiązki dotychczasowej Rady przejęły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Ostatnim przewodniczącym ROPWiM była Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa.

Do głównych zadań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa należało:

 1. sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci,
 2. inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych, a także popularyzowanie miejsc, wydarzeń i postaci historycznych związanych z walkami i męczeństwem,
 3. ocenianie stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej, a w szczególności nad pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz walk narodowowyzwoleńczych, cmentarzami ofiar hitlerowskiego terroru, muzeami walk i martyrologii, a także izbami pamięci narodowej,
 4. sprawowanie funkcji opiniodawczej i opiekuńczej wobec muzeów walk i męczeństwa,
 5. opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa,
 6. współdziałanie w sprawowaniu opieki nad miejscami walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą.

Podczas niedzielnej konwencji programowej Platforma Obywatelska zapowiedziała likwidację Instytutu Pamięci Narodowej oraz podzielenie jego kompetencji pomiędzy przywróconą Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Główną Komisję Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Dział edukacyjny IPNu miałby z kolei stać się częścią Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy