Strona główna Wypowiedzi Zadłużenie Polski jedno z najniższych w Europie? Sprawdzamy

Zadłużenie Polski jedno z najniższych w Europie? Sprawdzamy

Zadłużenie Polski jedno z najniższych w Europie? Sprawdzamy

Arkadiusz Czartoryski

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Prawo i Sprawiedliwość

Państwowy dług publiczny, nieco ponad 40 proc. wobec PKB, to jest jeden z najlepszych wyników w Europie, znacznie lepszy niż np. we Francji. W wielu krajach Europy Południowej wiemy, że jest powyżej 200 proc.

Tak jest, 10.11.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Tak jest, 10.11.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Dług Polski, żeby mógł być wiarygodnie porównany z długami innych państw, powinien być zestawiony według unijnej metodologii, czyli EDP. Polski dług liczony tą metodą w II kwartale 2022 roku wynosił 51,6 proc. PKB. Dług liczony metodologią krajową, czyli PDP, na koniec roku 2021 wynosił 43,8 proc. PKB. 
  • Polska pod względem stosunku długu EDP do PKB wcale nie znajduje się w czołówce, a dopiero na 13 miejscu wśród 28 państw europejskich, uwzględnionych przez Eurostat.
  • Żadne z europejskich państw, według najnowszych danych, nie ma EDP wyższego niż 200 proc. PKB. We wspomnianej w wypowiedzi Francji zadłużenie wynosi 113,1 proc. PKB. Najwyższy wynik dotyczy Grecji (182,1 proc.).
  • Arkadiusz Czartoryski zestawia PDP Polski za rok 2021 (43,8 proc.) z EDP innych państw europejskich. Dobiera więc dane w sposób dla siebie wygodny, stosuje tym samym technikę cherry pickingu.
  • Dodatkowo podaje nieprawdziwe informacje, jakoby Polska była w czołówce Europy z najniższym długiem, a w wielu krajach zadłużenie stanowiło przeszło 200 proc. PKB. Na tej podstawie wypowiedź kwalifikujemy jako fałszywą.

Rosnąca inflacja oraz dług publiczny w całej Europie

Wybuch pandemii koronawirusa oraz napaść Rosji na Ukrainę spotęgowały zjawisko inflacji. W Polsce wzrost cen w październiku był najwyższy od 26 lat, o czym możesz poczytać w innej naszej analizie. Poza inflacją problemem jest również wysoki dług publiczny.

Na jego temat rozmawiali 10 listopada politycy w programie „Tak jest”. Paulina Hennig-Kloska stwierdziła, że Polska ma jeden z najdroższych długów na świecie. – Polska pożycza dzisiaj pieniądze za 8-9 zł (…) i to jest dług na poziomie Rosji, i to jest koszt, który będą ponosić obywatele – przekonywała posłanka Nowoczesnej.

Arkadiusz Czartoryski odbija piłeczkę i chwali rząd

Z kolei wiceminister sportu i turystyki pochwalił rząd za jeden z najniższych długów względem PKB. Ze słów Czartoryskiego wynika, że państwowy dług publiczny (PDP) wynosi nieco ponad 40 proc. Według danych ministerialnych PDP w 2021 roku stanowił 43,8 proc. (1 148 600 mln zł), natomiast w II kwartale 2022 roku wartość ta wzrosła26 741,7 mln zł (+2,3 proc.) w stosunku do końca 2021 roku.

W Europie jednak ważniejszą miarą jest europejski dług publiczny (EDP), który uwzględnia elementy niezawarte w PDP. O tym, jak wygląda sytuacja z zadłużeniem Polski, pisaliśmy tutaj

Najnowsze dane Eurostatu

Na ten moment dysponujemy danymi Eurostatu, według których EDP Polski za II kwartał roku 2022 roku wynosiło 51,6 proc. PKB (1 453 457 mln zł). W pierwszym kwartale br. roku zadłużenie stanowiło 52,1 proc. PKB (1 415 770 mln zł). Na koniec 2021 roku z kolei zanotowano EDP na poziomie 53,8 proc. PKB (1 410 500 mln zł). Dostrzegalna jest więc tendencja spadkowa.

Jak wynika z tych danych, Polska znajduje się na 13 miejscu w Europie (UE + Norwegia) pod względem najniższego EDP w procentowym stosunku do PKB. Najniższy dług posiada Estonia, bo tylko 16,7 proc., a najwyższy Grecja – 182,1 proc. 

O tym, jak wyglądało EDP w ostatnich czterech latach, przeczytasz w komunikacie GUS-u z 24 października 2022 roku.

Dług publiczny ogółem w Unii Europejskiej względem PKB w II kwartale br. wynosił 86,4 proc. Dla porównania za ostatni kwartał 2018 roku dług ten wynosił 79,7 proc. Regularnie rósł do I kwartału 2021 roku, kiedy osiągnął rekordową wartość 92 proc. Natomiast od tego czasu spada.

Kraje południowe najbardziej zadłużone

Rzeczywiście najbardziej zadłużonymi krajami w Europie są te leżące na południu. Jednak w żadnym z nich, zgodnie z najnowszymi danymi, zadłużenie nie przekracza 200 proc. PKB. Rekordzistą pod tym względem pozostaje Grecja, której EDP na ten moment wynosi 182,1 proc. Po raz pierwszy EDP Grecji wyniosło 200 proc. PKB w III kwartale 2020 roku i rosło do pierwszego kwartału 2021 roku, kiedy to wynosiło 209,3 proc. PKB. Od tamtego czasu dług ten sukcesywnie maleje.

Na przedostatnim miejscu znajdują się Włochy (150,2 proc. PKB), następnie Portugalia (123,4 proc. PKB) oraz Hiszpania (116,1 proc. PKB). Wspomniana przez ministra Francja rzeczywiście posiada ponad dwukrotnie większe zadłużenie niż Polska, wynosi bowiem 113,1 proc., co stawia Francję na piątym miejscu od końca pod względem zadłużenia względem PKB.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy