Ryszard Petru

Prawda - 36
Fałsz - 14
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 0