Ryszard Petru

Prawda - 37
Fałsz - 14
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 0