Ryszard Petru

2005093-petru
Prawda - 33
Fałsz - 12
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0