Ryszard Petru

2005093-petru
Prawda - 35
Fałsz - 14
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0