Strona główna Wypowiedzi Aborcja po roku od orzeczenia TK. Czy wiadomo, ile było legalnych zabiegów?

Aborcja po roku od orzeczenia TK. Czy wiadomo, ile było legalnych zabiegów?

Aborcja po roku od orzeczenia TK. Czy wiadomo, ile było legalnych zabiegów?

Robert Biedroń

Poseł do PE
Nowa Lewica

Przypomnę – w ciągu ostatniego roku w Polsce wykonano tylko 300 legalnych aborcji. (…) w 38-milionowym kraju.

Wywiad Polityczny, 12.11.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Wywiad Polityczny, 12.11.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Według informacji PAP w roku 2020 przeprowadzono 1 076 legalnych aborcji, z czego 1 053 z powodu zagrożenia życia lub zdrowia płodu (98 proc.).
 • Dokonanie aborcji z przesłanki embriopatologicznej jest niezgodne z prawem od momentu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli od 27 stycznia 2021 roku.
 • Szacunki Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA) wskazują, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce wykonano 300 legalnych aborcji. Organizacja nie podała jednak źródła tych danych.
 • Ministerstwo Zdrowia poinformowało Gazetę Wyborczą, że statystyki dotyczące liczby przeprowadzonych aborcji w 2021 roku będą dostępne najwcześniej w lipcu 2022 roku.
 • Z racji braku oficjalnych statystyk obejmujących okres po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego wypowiedź Roberta Biedronia uznajemy za nieweryfikowalną.

Rocznica wyroku TK

W ostatni czwartek Parlament Europejski przyjął kolejną rezolucję dotycząca aborcji w Polsce (o poprzednich rezolucjach możesz przeczytać w analizie wypowiedzi Witolda Waszczykowskiego). Eurodeputowani potępili wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października ub.r., który ich zdaniem wprowadził „niemal całkowity zakaz aborcji”. Co więcej, orzeczenie TK w opinii europarlamentarzystów jest kolejnym dowodem na upolitycznienie systemu sądownictwa w Polsce.

Członkowie PE uznali w rezolucji, że Polki powinny otrzymać wsparcie w zakresie możliwości przeprowadzenia aborcji w innych państwach członkowskich. Jednocześnie podkreślono, że aborcje transgraniczne nie są racjonalnym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie, szczególnie dla osób mniej zamożnych.

Aprobatę dla omawianej rezolucji wyraził Robert Biedroń, który był gościem „Wywiadu Politycznego” w radiu TOK FM. Europoseł zwrócił także uwagę, że w związku ze zmianą przepisów w Polsce w ciągu ostatniego roku wykonano jedynie 300 legalnych aborcji, przy czym do organizacji Aborcja Bez Granic miało zgłosić się 45 tys. kobiet.

Aborcja w Polsce

Według oficjalnych statystyk udostępnionych w sprawozdaniu Rady Ministrów liczba aborcji w Polsce w latach 2009–2019 prezentuje się następująco:

 • rok 2009 – 538,
 • rok 2010 – 641,
 • rok 2011 – 669,
 • rok 2012 – 752,
 • rok 2013 – 744,
 • rok 2014 – 971,
 • rok 2015 –  1 040,
 • rok 2016 – 1 098,
 • rok 2017 – 1 057,
 • rok 2018 – 1 076. 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało nas, że w 2019 roku oficjalnie przeprowadzono 1 110 aborcji, z czego aż 1 074 z powodu nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu (96,8 proc.). Te same dane pozyskała również Polska Agencja Prasowa, której udało się również ustalić, że w roku 2020 przeprowadzono 1 076 zabiegów, z czego aż 1 053 na podstawie przesłanki embriopatologicznej.

Robert Biedroń najprawdopodobniej odwołuje się do informacji zamieszczonej w tekście rezolucji PE. Dowiadujemy się z niej, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy w Polsce przeprowadzono 300 zabiegów aborcji. Jako źródło informacji wskazana jest Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA), która opublikowała wspomnianą informację 22 października. Na stronie organizacji nie podano jednak źródła danych statystycznych. 

Z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o udostępnienia danych dotyczących liczby aborcji wykonanych po wyroku TK zgłosiła się Gazeta Wyborcza.

W odpowiedzi dziennikarze otrzymali wiadomość, że statystki na ten temat będą dostępne nie wcześniej niż w lipcu 2022 roku.

Orzeczenie Trybunału

19 listopada 2019 roku do Sejmu został złożony wniosek poselski o zbadanie zgodności przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, które dopuszczały przeprowadzanie aborcji w przypadku wady płodu (tzw. aborcja embriopatologiczna). O tym, którzy posłowie podpisali się pod wnioskiem, możesz przeczytać tutaj.

Wyrok Trybunału w tej sprawie zapadł niemal dokładnie rok później. Zgodnie z orzeczeniem z 22 października przerwanie ciąży, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, stoi w sprzeczności z Konstytucją.

Zgodnie z art. 190 Konstytucji orzeczenia TK podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Przeważnie czas ten wynosi od 5 do nawet 25 dni. W tym przypadku TK opublikował wyrok 27 stycznia 2021 roku, czyli po 97 dniach.

Tym samym zdelegalizowano przesłankę, na podstawie której przeprowadzano ponad 90 proc. zabiegów aborcyjnych w Polsce. Obecnie aborcja może być legalnie wykonana w dwóch przypadkach:

 • gdy stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
 • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy