Mariusz Błaszczak

Prawda - 47
Fałsz - 5
Manipulacja - 5
Nieweryfikowalne - 2