Bartosz Arłukowicz

Prawda - 14
Fałsz - 2
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 1