Beata Szydło

Szydło9
Prawda - 27
Fałsz - 4
Manipulacja - 6
Nieweryfikowalne - 1