Beata Szydło

Szydło9
Prawda - 28
Fałsz - 4
Manipulacja - 7
Nieweryfikowalne - 1