Andrzej Duda

duda
Prawda - 55
Fałsz - 22
Manipulacja - 13
Nieweryfikowalne - 1