Andrzej Duda

Prawda - 57
Fałsz - 23
Manipulacja - 13
Nieweryfikowalne - 1