Andrzej Duda

duda
Prawda - 54
Fałsz - 22
Manipulacja - 13
Nieweryfikowalne - 1